Výroční zpráva za rok 2011

1. Zhodnocení aktivit v roce 2011:

a) Klíčové aktivity

1. Úvodní kurz permakultury Rusava- únor

2. Příprava projektu Udržitelné usedlosti v Růžďce u Vsetína - březen

3. Design pozemku Vrbovce- duben

4. Designérské setkání Provodov- květen

5. Koupě usedlosti v Růžďce, výsadby, stěhování, rekonstrukce- duben, dosud

6. První burza LETS v Brně- červen

7. Úplný kurz permakulturního designu Rusava, návrh designu v Růžďce- červenec

8. Designérské setkání Liptál- září

9. Designérské setkání Karolinka- září

10. Návštěva přednášky Johanese Heimratha o Integrální kultuře, Praha- září

11. Burza LETS v Brně- říjen

12. Účast na setkání Permakultúry (CS) v Bratislavě- listopad

13. Zakládací schůzka projektu  Jožin, moravský férový obchod- prosinec

b) Vytváření udržitelné usedlosti v Růžďce

1) Udržitelná usedlost – naší společnou vizí je dosáhnout co nejvyšší možné úživnosti, krýt energetické potřeby a tvořit skutečné bohatství co by dědictví pro další generace.

2) Vodnářská zahrada-doplní Alenka

3) Vodnářský ateliér- doplní Milánek

c) Šíření informací a podpora sdružování lidí v duchu strategie trvale udržitelného života

1)   spolupráce na certifikaci zahrad v projektu Přírodní zahrady bez hranic

2)  účast na semináři Živá zahrada- ČSOP Valašské Meziříčí

3)   přednáška o LETS na Setkání přátel permakultury, Toulcův dvůr Praha

4)   vytvoření webových stránek www.permanet.cz                                                                                                                                       

5)  článek do sborníku Letem světem permakultury

6)   článek o LETS do Klíčové dírky

7)  spolupráce s lidmi v regionu na založení komunitního projektu Jožin, moravský férový obchod      a  Jožin sobě, místní skupina LETS

2.Členská základna a rozvoj sdružení

Členové sdružení v roce 2011: Petra Huňáčková, Jiří Rech, Jana Podsedníková, Peter Mravík,   Milan Suchánek, Alena Suchánková,  Vladimíra Šafářová,  Roman Kalus, Petr Špička. Mimořádnými členkami sdružení byly Jana Kotoučková a Libuše Mičolová.

K činnosti sdružení dobrovolnickou prací přispěl Josef Zámečník,  na  projektu LETS se podíleli Viktor Šabacký, Silvie Šabacká, Petr Jandek, Hana Klenovská. Petr Jandek se podílel na rozvoji projektu v Růžďce.

Rozvoj sdružení:                                                                                                                              Valná hromada odsouhlasila zrušení členských příspěvků za rok 2011. V roce 2012 je vhodné členské příspěvky znovu zavést.  Od ledna 2012 bude sdružení na 0,5 úvazku zaměstnávat Alenu Suchánkovou. Členkou sdružení se stala Martina Čaputová.

3. Zpráva o hospodaření

Zpráva o hospodaření - příloha 1

4. Spolupráce s dalšími organizacemi

- v České republice

- Přírodní zahrady Jižní Čechy - spolupráce na certifikaci přírodních zahrad www.prirodnizahrady.cz

- Komunita Okoř - spolupráce s bývalými obyvateli Sklenářky

- část členů PermaNetu je členy mezinárodního o.s. Permakultura (CS) -  www.permakultura.cz

-ČSOP Valašské Meziříčí-tvorba jezírek v Růžďce