ZÁPIS Z WORKSHOPU PRO UČITELE PERMAKULTURY 15.-17.10.2012 MOJMÍROV

21.05.2013 10:38

 

Zápis z učitelského workshopu

Mojmírov 15. – 17.10.2012

(Mojmírov je samota na hranici katastrů obcí Bystřička a Jablůnka v okrese Vsetín)

Zúčastnili se:

Alena Suchánková, Peter Mravík, Eva Hauserová, Martina Petrů, Steve Hart, Jana Kotoučková, Josef Zámečník, Vlaďka Šafářová, omluvena Denisa Mullerová, Ianna Sedláčková-nemoc

 

Pondělí 15.10.: večer-návrh a výběr témat :

 1. Kurikulum permakulturních kurzů

 2. Evropský učitelský program

 3. Tématická pracovní skupina učitelů

 4. Síťování permakulturních projektů, bioregionální, regionální a mezinárodní spolupráce

 5. Učitelský kurz a výměna zkušeností, podpora absolventů, akční učení

 6. Mimořádná valná hromada a web

Profesionalizace výuky permakultury- nabídka tématu Steve Hart, vyhrazen celý večer

 

Úterý 16.10.:

 1. Kurikulum kurzů u nás, srovnání s ostatními zeměmi, aktuálnost vzhledem k úrovni zájemců, dohoda o obsahu kurzů:

Účastníci se dohodli na respektování délky základního designerského kurzu (PDC) v rozsahu 72 hodin. Je potřebné prověřit , zda si 30% lekcí mohou lektoři kurzů přizpůsobit podle vlastního uvážení. Zazněl návrh dodržet kurikulum původního 72 hodinového kurzu PDC a další témata probírat v nádstavbě kurzu (např. biodynamika, městská a příměstská permakultura, zóna 00, atd.) V Portugalsku vyvinuli navazující kurzy na kurzy PDC trvající po celý rok. Otázkou zůstává, jakým způsobem doplnit vzdělání účastníků neplnohodnotných kurzů. Je vhodné permakulturní kurzy nechat akreditovat.

Úkoly: Martina Petrů se vyjádří do měsíce, zda a za jakých podmínek bude moct přeložit kurikulum kurzu Robyn Francis (140 stran). Eva Hauserová poskytne CD s kurikulem německého kurzu. Po přeložení materiálů budou srovnány kurzy u nás, německé kurikulum a kurikulum podle Robyn Francis. Až se dohodneme na kurikulu pro naše učitele, bude vyvěšeno na web. Alena Suchánková  probere s Martinou Čaputovou možnosti a podmínky akreditací.

 

 1. Evropský učitelský program

Příprava na prezentaci organizace PK (CS) ve Slovinsku na setkání evropského partnerství. Vyplnění přihlášky a dotazníku na setkání ve Slovinsku v termínu 21.-25.10.2012. Na setkání ve Slovinsku nás bude reprezentovat Martina Petrů, její účast podpoříme .

Úkoly: Připravit zapojení PK (CS) a dalších učitelů do evropského učitelského programu - grant Ianna Sedláčková, Martina Petrů dodá zprávy ze Slovinska a zjistí přesné termíny jednotlivých setkání a finanční podmínky účasti. Koordinovat národní setkání učitelů PK s mezinárodními setkáními evropského partnerství - příprava na učitelském workshopu v termínu 8.-10.3.2013 Mojmírov.

 

Profesionalizace permakultury u nás - úvaha Steva Harta a debata účastníků

Úterní večer byl věnovaný povídání o profesionalizaci permakultury. V praxi jsou rozpory mezi stavebními a krajinnými architekty na jedné straně a PK designery na straně druhé. Zazněl návrh uspořádat permakulturní vzdělávání pro architekty, místní úředníky, zaměstnance neziskovek. Je potřebné začlenit permakulturu do školství od mateřských škol až po univerzity a založit Permakulturní akademii, která by výuce permakultury u nás dala jiný rozměr. Zde je velká možnost spolupráce. V rámci akreditace umožnit studentům vysokých škol získat kredity pro studium za absolvování letních kurzů PDC.

 

 

Středa 17.10.

 1. Tématická pracovní skupina učitelů

Cílem této skupiny je hlavně rozvíjet potenciál našich lektorů , úroveň a formy permakulturních kurzů u nás, sdílení zkušeností a spolupráce mezi lektory. Toho je možné, kromě pravidelného setkávání, dosáhnout také prostřednictvím napojení na Evropu,  dalšího vzdělávání a propojování lektorů z různých zemí. Setkávání pracovní skupiny by měla být pořádána v místech, kde je hezky, dobré podmínky pro ubytování účastníků a dost ukázek permakultury v praxi - kromě Mojmírova hledat další možnosti. Koordinátorkou skupiny je Alena Suchánková.

Úkoly pro příště: zahájit debatu směřující k výměně zkušeností, dalšímu vzdělávání lektorů i těch „mimo oficiální permakulturu“.

 

5. Učitelský kurz a výměna zkušeností

a) Termín učitelského kurzu je 4.-7.3.2013 na Mojmírově, na něj navazuje učitelský workshop 8.-10.3.2013 také na Mojmírově. Obě akce budou určeny především účastníkům z Čech, Moravy a Slovenska.

b) Ve druhé polovině roku hodláme uspořádat další učitelský kurz, tentokrát se zahraničním lektorem nebo lektory. Zvažujeme pozvání např. Andy Goldringa z Anglie-akční učení, Lee Harrison z Austrálie. Kurz chceme nabídnout mezinárodně – zejména v Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu – ale i v ostatních zemích Evropy. Záměrem je finančně podpořit účast našich učitelů na tomto kurzu jako možnost dalšího vzdělávání.

Úkoly:

a) Na březnový kurz pozvat ostatní naše lektory permakultury jako hostující lektory (Marianna a Čestmír, Dana Kř., Hela, Denisa, Martina, Steve, Patrícia). Zprostředkovat kontakty na absolventy kurzů u nás- Eva.

b) Listopadový kurz - podat grant - Ianna, Alena, Martina. Kontakty na Poláky- Alena, Rakušany- Ianna, Němce- Eva, Slováky-Peter, domluva zahraničního učitele, termín kurzu cca XI.2013. Upoutávku o kurzu zveřejnit v evropských zemích.

 

 1. Mimořádná valná hromada a web

Eva Hauserová tlumočila přání rady svolat mimořádnou valnou hromadu do Brna v termínu 17.-18.11.2012. Měla by se zabývat hlavně důvody svého svolání – nejasnostmi v účetnictví v minulém roce a nefunkčností webu permakultura.cz, dále dohodou o krocích nutných k řešení situace a k novému funkčnímu webu a jeho konkrétní podobě, a vytvořením vnitřních pravidel doplňujících stanovy organizace, nebo přípravou změn stanov.

Úkoly: Eva rozešle členům pozvánky, zjistí na ICN v Praze vliv nové legislativy na naši organizaci.

 

 1. Síťování permakulturních projektů, bioregionální, regionální a mezinárodní spolupráce:

Ujasnili jsme si význam slovního spojení „bioregionální“ – pletou se různé úrovně: od kontinentálního rozměru přes kulturní a historickou zkušenost, podobné pěstitelské podmínky, místní komunitu až po zónu 00, mluvilo se o bioregionu v pojetí Karola Končka.  Steve poznamenal, že bioregion se vnímá ako území s potravinovou soběstačností.

Pro nás, obyvatele České republiky (Čechy, Morava a Slezsko) jsou nejbližšími možnými partnery pro spolupráci Slováci, Poláci, Rakušané, Němci. Podnětná byla úvaha k rozlišení forem spolupráce: v bioregionu - podobné pěstitelské podmínky, regionu - speciální dovednosti, na mezinárodní úrovni - vývoj a možnosti srovnávání permakulturního dění v Evropě a světové - čerpání zkušeností.

 

Zapsali : Vladimíra Šafářová, Petr Mravík, Alena Suchánková, Eva Hauserová


 

—————

Zpět


Kontakt

Alena Suchánková, Peter Mravík, Vladimíra Šafářová -PERMAKULTURA V PRAXI

Dřevařská 30
Brno
602 00


+420 603321795