Výroční zpráva za rok 2010

23.10.2011 02:13

1. Zhodnocení aktivit v roce 2010:

a) Rozvoj permakultury jako životního stylu, zaměřeného na zdraví člověka, společnosti a přírody

1)   Úvodní kurz permakultury v Bratislavě                                                                                                                     

 2)   Kurz Základy přírodního zahradničení pro  začátečníky   (Ekodomov, Praha)                                                                                                                                                                                                                         

3)   Kurz Základy přírodního zahradničení pro  pokročilejší (Ekodomov, Praha)                                                                                                                                

4)   Praktické kurzy permakultury: Kořenová čistička a Komunitní zahrada (Ekodomov, Praha)                                                                                                                        

5)   Týdenní designérské setkání Úplného kurzu permakulturního designu  Praze                                                  

6)   Úvodní kurz permakultury na Sklenářce, Kostelec na d Orlicí                                                                                    

7)   Týdenní designérské setkání  Úplného kurzu permakulturního designu na Rusavě                                                                    

8)   Úvodní kurz permakultury na Rusavě                                                                                                                              

9)   příprava založení brněnské skupiny LETS - rada, software, spolupráce, klubovna, strategie rozvoje

b) Vytvoření modelového permakulturního centra

1) Snaha o vytvoření modelového centra permakultury v komunitě na Sklenářce byla zastavena  kvůli nestabilitě domácí skupiny.                                                                                                                                                      

2) Byla dohodnuta koupě usedlosti s větším pozemkem v obci Růžďka dvěma z členů sdružení. Zde by v roce 2011 mělo být započato s návrhem a realizací modelového permakulturního centra jako rodinné usedlosti s výhledem rozšíření na komunitní centrum.

c) Šíření informací a podpora sdružování lidí v duchu strategie trvale udržitelného života

1)    pomoc občanskému sdružení Smrk - úprava uhelny na klubovnu, úpravy komunitní zahrady

2)    vytvoření webových stránek https://obcanskesdruzenipermanet.webnode.cz/,                                                                                 kde jsou m.j. umístěny projekty: Permakulturní poradna, Sářiny farmy a Josého potravinový košík                                                 

3)   Konference Nová Země 2010 - příprava a organizace konference o integrální kultuře, (Sklenářka-Kostelec nad Orlicí)

4)   návštěvy míst s udržitelným způsobem života  v ČR Jílkovi - Borovnička, Jindřichovice  pod Smrkem, Skalka u Doks, Petr Skořepa - Křižany u Liberce, Dominika Dužíková - Zdislava u Liberce                                                

5)    celoroční  spolupráce s časopisem Vital plus- čtyři články do rubriky permakulturní zahrada                                                

6)    účast na školeních pro poradce projektu přírodních zahrad - bylinky Lednice, ochrana rostlin Chaloupky a návštěva přírodní zahrady v Tullnu, Rakousko 

7)     článek do Klíčové dírky o Die Garten v Tullnu - Natur Garten    

8)  příprava založení občanského sdružení Olšinka (původní „ ekosídlisko“)      

9)   přednáška o permakultuře pro mládež v NICM Praha  

10) konzultace při přípravě pozemkového spolku s Petrem Skořepou

2.Členská základna a rozvoj sdružení

Členové sdružení v roce 2010: Petra Huňáčková, Jiří Rech, Jana Podsedníková, Peter Mravík,   Milan Suchánek, Alena Suchánková,  Vladimíra Šafářová,  Roman Kalus, Petr Špička. Mimořádnými členkami sdružení byly Jana Kotoučková a Libuše Mičolová.

K činnosti sdružení dobrovolnickou prací přispěli Petra Sára Pavlacová, Josef Zámečník a Alexandra Mateásková. Na přípravě projektu LETS se podíleli také Viktor Šabacký, Silvie Šabacká, Petr Jandek a Hana Klenovská.

Rozvoj sdružení:                                                                                                                              

Valná hromada odsouhlasila zrušení členských příspěvků za rok 2010 - aktivní členové věnují sdružení hodně svého času. Členské příspěvky bude vhodné znovu zavést až při rozšíření členské základny.  Záměrem je vytvořit skupinu na založení a rozběh LETS-u.

Zpráva o hospodaření - příloha 1

4. Spolupráce s dalšími organizacemi

V České republice:

- Oneness o.p.s.- pokračující návrh pozemku a realizace na permakulturním kurzu na Rusavě - www.onenesscentrum.cz

- Občanské sdružení Smrk - pomoc na komunitní zahradě a zřízení klubovny z bývalé uhelny - www.prirodnizahrada.wz.cz

- Občanské sdružení Ekodomov v Praze- návrh pozemků, komunitní zahrady, realizace záhonů, kořenové čističky, jezírka - www.ekodomov.cz

- Přírodní zahrady Jižní Čechy - účast na vzdělávání a spolupráce na certifikaci přírodních zahrad

- Ekoinfocentrum Jihlava - Permakulturní poradna na  https://obcanskesdruzenipermanet.webnode.cz/,                                                                                                                          

- setkání s Miroslavem Jílkem – www.sobestacnost.cz

- setkání s Petrem Skořepou – www.slamenedomy.cz, www.ekovesnice.cz, www.stastnedomy.czwww.slamenejurty.cz

- začátek spolupráce s Jiřím Zemánkem - konference Nová země, výzkum integrální kultury

- Spolubydlení - František Cihlář

- TSO - Petr Hradil a Miloš Jahoda

- Zelená síť - Lumír Kolíbal

- Pyramida - Vladimír Cvrk

- Komunita Okoř - spolupráce s bývalými obyvateli Sklenářky

- Permakultura (CS) –  lektoři permakulturních kurzů jsou členy  www.permakultura.cz

Na Slovensku:

- podíl  na aktivitách občanského  sdružení ARTUR a jeho propagace -  hliněné omítky, přispění  při budování první  slaměnné samonosné  kupole– www.ozartur.sk

- Občanské sdružení Jablonka - práce s hlínou, konopím (Kuchyňa, Vrbovce) - www.jablonka.org ,
www.zahrady.jablonka.org , www.jadierko.org

- návštěvy Jána Šlinského a jeho zeleninové farmy s agrokruhy v Hrubom Šúri a jejich propagace - www.agrokruh.net

- spolupráca při příprave založení občanského sdružení Olšinka (ekosídlisko) mezi Pernekom a Kuchyňou -  ekosidlisko.wikidot.com , olsinka.wikidot.com

- návštěvy pk pozemku a pomoc s hliněnými omítkami na kruhovém slaměnném domě -  Andrea Mrvová na Bukovci , u Brezovej pod Bradlom - www.stretnimesa.szm.com

- setkání  s Milom Beňkom ve Vrbovciach -  www.prirodnestavitelstvo.sk

- spolupráce při snaze založit pozemkový spolek s Petrem Skořepoou- Hrubý Šúr, Bratislava, Vrbovce - www.slamenedomy.cz, www.ekovesnice.cz, www.stastnedomy.czwww.slamenejurty.cz

- stretnutia s Ladislavom Babským, autorom projektu organickej dediny - debaty „ako na to“ a společná návštěva  Jána Šlinského - agrokruh ako „ideálny“ spôsob pestovania zeleniny v organickej dedine a drobné prípravné kroky -  www.organichouses.info

V Brně 12.1.2011 

 

—————

Zpět


Kontakt

Alena Suchánková, Peter Mravík, Vladimíra Šafářová -PERMAKULTURA V PRAXI

Dřevařská 30
Brno
602 00


+420 603321795