Výroční zpráva za rok 2009

23.10.2011 02:11

Občanské sdružení PermaNet bylo registrováno 26.4.2009 Ministerstvem vnitra ČR.
 

1.Aktivity v roce 2009:
a) Rozvoj permakultury jako životního stylu, zaměřeného na zdraví člověka, společnosti a přírody
1.Jeden člen se zúčastnil kurzu slaměného stavitelství a hliněných omítek sdružení Amazonails Dražec.
2.Praktické týdenní designérské setkání permakulturního kurzu na Rusavě, tři členové se zúčastnili jako lektoři a čtyři jako účastníci kurzu
3.V létě začalo setkávání v přírodní zahradě U smrku a pomoc občanskému sdružení Smrk s úpravami komunitní zahrady
4.Návštěvy usedlostí s udržitelným způsobem života na Slovensku - osada Zaježová, farma Brnov Les, rodinná farma Hajnalov mlýn, permakulturní centrum Bučany
5.Úvodní kurz permakultury v Praze a zahájení devítiměsíčního kurzu permakultury
6.Workshop vrbové stavby Lesní školka Šárynka Praha
7.Workshop zelené střechy ZŠ Kuchyň, SK
8.Úvodní kurz permakultury na Rusavě  a zahájení devítiměsíčního kurzu permakultury
9.Pomoc s opravou slaměného Betléma o.s.Smrk
10. Schůzka se studenty FSS MU k přípravě založení Brněnské skupiny LETS
11. Instalace slaměného betléma a a úprava svahu na zahradě o.s. Smrk
12. Koncepce přeměny uhelny na klubovnu, společnou pro PermaNet a Smrk.
b) Vytvoření modelového permakulturního centra
Založení modelového centra pro průzkum možností života podle principů permaultury je jednou z hlavních priorit sdružení, věnovali jsme proto hodně času a energie vytváření koncepce a hledání vhodného místa pro založení centra. Vhodný dostatečně velký pozemek se starším domem a možností stavění v blízkém okolí se nám však zatím najít nepodařilo. Některé pozemky navštívil jen někdo, nadějnější jsme shlédli všichni. Během roku 2009 jsme navštívili 12 pozemků:
c) Šíření informací a podpora sdružování lidí v duchu strategie trvale udržitelného života
1) časopis Klíčová dírka, téma čísla - články o vrbových stavbách                                    
2) přednáška o vrbových stavbách na Setkání přátel přírodních zahrad Ing. Vlašínové 
3) čtyři přednášky o permakultuře na Univerzitě Komenského v Bratislavě                         
4) začátek pravidelného setkávání PermaNetu s pozvanými hosty v čajovně                
5) spolupráce na záměru napsání knihy o permakultuře                                                  
6) TV Prima Receptář – vysílání o vrbových stavbách v Praze, realizace J.Rech                                                                                                                                    
 7) vysílání v ČT24 - otevření dětského hřiště s vrbovými stavbami v Písku, J.Rech
 

2.Členská základna a rozvoj sdružení
Lidé ve sdružení
Počet členů sdružení se z osmi zakládajích členů rozrostl během roku na deset.                                                                                      Další tři lidé nejsou oficiálně členy našeho sdružení, ale velmi aktivně se zapojují do aktivit sdružení jako výrazné posily.
Rozvoj sdružení:
- workshop role v týmu
- koncepce webových stránek
- teambuilding Lesní škola Jezírko Soběšice - všichni
- příprava permakulturní poradny
- konzultace fundraising u Ing.Kotoučkové
- účast na kurzu účetnictví neziskových organizací, ICN Praha
- příprava grantového projektu Rok jinak, nadace Vodafon
- zprovoznění provizorních stránek www.permanet.cz, permanet.sk, permanet.net
- účast na konferenci Zdravá města a veřejná zeleň, MCN Praha - fundraising
- zakoupení účetního programu Pohoda pro NNO
 

3. Zpráva o hospodaření - příloha
14.8. založení bankovního účtu u FIO družstevní záložny
 

4. Spolupráce s dalšími organizacemi
- Zahrada pro radost - spolupráce na kurzech
- Oneness, o.p.s. - návrh zahrady a pozemku na permakulturním kurzu v Oneness
   Centru Rusava
- Občanské sdružení Smrk - teambuliding, pomoc na komunitní zahradě, klubovna
- Občanské sdružení Jablonka, SK – lektor na workshopu zelené střechy, účast
   jejich členů na pk kurzu, návštěva jejich  tábora na Zaježové
- Přírodní zahrady Jižní Čechy - záměr tvorby sítě přírodních zahrad
- Ekoinfocentrum Jihlava - Permakulturní poradna na www.permanet.cz
- účast na konferenci Sociální ekonomika, zapojení do tématické sítě, Praha
- setkání s Miroslavom Jílkem – www.sobestacnost.cz
- setkání s Petrem Skořepou – www.slamenedomy.cz, www.ekovesnice.cz
- účast na některých aktivitách občanského sdružení  ARTUR (Architektúra pre
   trvalo udržatelný rozvoj)
- setkání s Jiřím Zemánkem – integrální kultura
- setkání s Rudolfem Belcem – LETS Jižní Čechy
- družstvo Kulturní noviny – šíření myšlenky, záměr členství a spolupráce
- mapování farem, směřujících k hospodaření udržitelným způsobem
- Rosa- navázání spolupráce s Jožkou Kadubcem
 
V Brně 15.1.2010
 
 
 

—————

Zpět


Kontakt

Alena Suchánková, Peter Mravík, Vladimíra Šafářová -PERMAKULTURA V PRAXI

Dřevařská 30
Brno
602 00


+420 603321795