Dotazník permakulturního projektu

23.10.2011 00:48

Máte li svůj vlastní permakulturní projekt a chcete aby se o něm vědělo, můžete ho zapojit do vytvářené sítě permakulturních projektů u nás. Okopírujte si jednoduchý dotazník do tabulky v excelu, vyplňte a pošlete jako přílohu emailu na adresu kurzypermanet@seznam.cz.  

V dotazníku označte tučným písmem vaši volbu odpovědi ano/ne. U otevřených otázek napište krátkou odpověď.

 

Dotazník permakulturního projektu    
     
I. Možnosti zveřejnění informací:    
A) - souhlasím se zveřejněním informací včetně kontaktu                           ano ne
B) - souhlasím s anonymním zveřejněním pod číslem a bez kontaktu, jen region           ano ne
     
II. Základní údaje     
1 ) A) název, jméno, kontakt    
        
     B) číslo, region    
2 ) datum založení, začátek práce na projektu    
3 ) výměra pozemku    
4 ) zastavěná plocha - možnosti:                - do 30m2    -do 100m2    -nad 100m2    
5 ) krátká charakteristika projektu pro zveřejnění na internetu:    
     
     
     
III. Návštěva a spolupráce    
1 ) po předchozí domluvě možnost návštěvy ano ne
2 ) mám zájem o pomoc při realizaci projektu (dobrovolníci, brigádníci) ano ne
3 ) jsem ochotný poskytnout bezplatnou konzultaci ano ne
4 ) jsem ochotný poskytnout placenou konzultaci, případně návrh designu ano ne
5 ) kontaktní údaje - kontaktní osoba , adresa , telefon , e-mail     
     
     
     
IV.Permakulturní design projektu    
1 ) zohlednění relativního umístění jednotlivých prvků v rámci celého projektu ano ne
2 ) využití principu zónování ano ne
3 ) zohlednění sektorové anylýzy ano ne
3 ) snaha o propojování prvků ano ne
4 ) design s ohledem na krizové události (vítr, oheň, povodně)  ano ne
5 ) jsou důležité funkce zajišťovány více prvky : ano ne
     
     
V.Zahrada     
a) rostliny    
1 ) promyšlená společenstva rostlin ano ne
2 ) jedlá lesní zahrada ano ne
3 ) intenzivní zeleninová zahrada ano ne
4 ) pěstování v monokultuře ano ne
5 ) pěstování ve smíšených kulturách ano ne
6 ) pěstování v polykulturách  ano ne
     
b) struktury    
1 ) bylinková spirála ano ne
2 ) zahradní jezírko ano ne
3 ) skleník  ano ne
4 ) sluneční past  ano ne
5 ) swejl ano ne
6 ) treláže ano ne
7) vyvýšené záhony ano ne
8) větrolamy ano ne
9) jiné struktury ano ne
     
VI. Způsob hospodaření:    
a) zahrada    
1) cílené zúrodňování půdy ano ne
2) použití organických hnojiv z míst ležících mimo projekt (nad 10%) ano ne
3) použití mulče z míst ležících mimo projekt (nad 20%) ano ne
4) používání agrochemikálií (pesticidy, herbicidy, fungicidy ....) ano ne
5 ) umisťování ptačích budek, netotopýrníků, čmelníků, hadníků a jiných breberníků ano ne
6 ) prutníky, košíkářské vrby ano ne
7) živé ploty  ano ne
     
b) farma ano ne
1)kontrolované ekologické zemědělství ano ne
2) použití organických hnojiv z míst ležících mimo projekt (nad 10%) ano ne
3) použití mulče z míst ležících mimo projekt (nad 20%) ano ne
4) používání agrochemikálií (pesticidy, herbicidy, fungicidy ....) ano ne
5) cílené zúrodňování půdy ano ne
6) pěstování rostlin k energetickým účelům ano ne
7 ) bezorebné pěstování obilí ano ne
8 ) budování mezí a remízků ano ne
9 ) umisťování ptačích budek, netotopýrníků, čmelníků, hadníků a jiných breberníků ano ne
10 ) kopicování ano ne
11 ) prutníky, košíkářské vrby ano ne
12) živé ploty ano ne
     
c) chov zvířat ano ne
1 ) chov včel ano ne
2 ) drobné zvířectvo (drůbež, králíci, atd.) ano ne
3 ) větší zvířata (ovce, kozy, atd.) ano ne
4 ) Velká zvířata (dobytek) ano ne
5 ) podpora půdních mikroorganismů ano ne
6 ) ohrazené pastviny ano ne
7 ) pastevní přístřešky ano ne
8 ) chov ryb ano ne
     
d) pěstování hub ano ne
1 ) podpora mykorhizních hub ano ne
2 ) pěstování jedlých hub venku (pařezy, kmeny, záhonky) ano ne
3 ) pěstování jedlých hub uvnitř i mimo sezónu  ano ne
     
e) řemesla ano ne
1 ) provozujeme nějaké řemeslo  ano ne
     
2 ) provozujeme větší množství řemesel ano ne
     
VII.Dům    
a) převažující materiál hlavní konstrukce    
1 ) nepálená hlína ano ne
2 ) dřevo ano ne
3 ) sláma ano ne
4 ) kámen ano ne
5 ) jiný ( upřesnění technologie výstavby ) ano ne
     
b) zajímavé prvky    
1) zimní zahrada ano ne
2) tepelná akumulace  ano ne
3) zahrada na balkoně  ano ne
4)  zahrada na střeše ano ne
5) breberníky ano ne
6) použití odpadů v designu (pneumatiky, staré koberce) ano ne
     
c) vytápění    
1 ) pasivní dům ano ne
2 ) dřevo ano ne
3 ) peletky, brikety, štěpka ano ne
4 ) plyn ano ne
5 ) elektřina ano ne
6 ) tepelné čerpadlo ano ne
7 ) solární ano ne
     
d) využití zdrojů vody    
1 ) zachytávání a uskladnění dešťové vody ano ne
2 ) zachytávání povrchové vody (rybníky, jezírka) ano ne
2 ) využití povrchové vody (zavlažování, užitková voda) ano ne
3 ) využití podzemní vody (studna, vrt) ano ne
4 ) využití pitné vody z vodovodu ano ne
     
e) hospodaření s odpady    
1 ) využívání šedé vody ano ne
2 ) kompostovací toaleta ano ne
3 ) separační toaleta s následným využitím ano ne
4 ) kompostování ano ne
     
f) zdroje energie    
1 ) využití solárních kolektorů (vytápění nebo příprava TUV) ano ne
2 ) využití fotovoltaických panelů k produkci elektřiny ano ne
3 ) využití energie větru (výroba elektřiny, čerpání vody, atd.) ano ne
4 ) využití energie vody (výroba elektřiny, hnací síla, atd.) ano ne
5 ) využití energie biomasy k výrobě tepla ano ne
6 ) využití energie biomasy k výrobě elektřiny, nebo hnací síly ano ne
     
IX.Soběstačnost    
1 ) potravinová ( nad 50%) ano ne
2 ) energetická teplo (nad 90%) ano ne
3 ) energetická elektřina (nad 50%) ano ne
     
X.Komunita    
1 ) komunita v místě projektu ano ne
2 ) komunita v rámci blízkého okolí (obec, nad rámec běžných sousedských vztahů) ano ne
3 ) rozprostřená komunita ( v rámci regionu, ČR) ano ne
4 ) provozování LET systému ano ne
5 ) informace o nabídkách a poptávkách ano ne
6 ) investiční fond, družstvo ano ne
     
XI.Permakulturní vzdělání a vzdělávání    
1 ) úvodní kurz permakulturního designu ano ne
2 ) úplný kurz permakulturního designu ano ne
3 ) diplomovaný permakulturní designer DPD ano ne
4 ) v místě pořádané kurzy, workshopy, akce.  ano ne
5)  jinde pořádané kurzy, workshopy, akce ano ne

V roce 2010 zpracovali: Miroslav Jílek, , Marianna Holušová, Alena Suchánková, Gabriela Pechová

   

 

—————

Zpět


Kontakt

Alena Suchánková, Peter Mravík, Vladimíra Šafářová -PERMAKULTURA V PRAXI

Dřevařská 30
Brno
602 00


+420 603321795