Kalendář minulých akcí

2011

1. Úvodní kurz permakultury Rusava- únor

2. Příprava projektu Modelové permakulturní centrum v Růžďce u Vsetína - březen

3. Design pozemku Vrbovce- duben

4. Designérské setkání Provodov- květen

5. Koupě usedlosti v Růžďce, výsadby, stěhování, rekonstrukce- duben, dosud

6. První burza LETS v Brně- červen

7. Úplný kurz permakulturního designu Rusava, návrh designu v Růžďce- červenec

8. Designérské setkání Liptál- září

9. Designérské setkání Karolinka- září

10. Návštěva přednášky Johanese Heimratha o Integrální kultuře, Praha- září

11. Burza LETS v Brně- říjen

12. Účast na setkání Permakultúry (CS) v Bratislavě- listopad

13. Zakládací schůzka projektu  Jožin, moravský férový obchod- prosinec

2010

1. Úvodní kurz permakultury Bratislava-březen

2. Kurz Základy přírodního zahradničení pro  začátečníky Praha- duben                                                                                                   

3. Kurz Základy přírodního zahradničení pro  pokročilejší Praha- květen        

4. Praktické kurzy (Ekodomov, Praha): -Kořenová čistička, -Komunitní zahrada- červen

5.Týdenní designérské setkání Úplného kurzu permakulturního designu, Praha - červenec 

6. Návštěvy permakulturních projektů v Čechách- Borovnička, Skalka u Doks, Jindřichovice pod Smrkem, Křižany a Zdislava u Liberce       

7. Úvodní kurz permakultury na Sklenářce, Kostelec nad Orlicí- červenec     

8. Týdenní designérské setkání  Úplného kurzu permakulturního designu na Rusavě- srpen  

9. Návštěva usedlosti v Růžďce a dohoda o koupi                                                                  

10. Úvodní kurz permakultury na Rusavě - listopad                                                                                                                             

11. Příprava založení brněnské skupiny LETS - rada, software, spolupráce, klubovna, strategie rozvoje- prosinec


2009

 1. Účast na kurzu slaměného stavitelství a hliněných omítek sdružení Amazonails Bražec.
 2. Praktické týdenní designérské setkání permakulturního kurzu na Rusavě, tři členové se zúčastnili jako lektoři a čtyři jako účastníci kurzu
 3. V létě začalo setkávání v přírodní zahradě U smrku a pomoc občanskému sdružení Smrk s úpravami komunitní zahrady
 4. Návštěvy usedlostí s udržitelným způsobem života na Slovensku - osada Zaježová, farma Brnov Les, rodinná farma Hajnalov mlýn, permakulturní centrum Bučany
 5. Úvodní kurz permakultury v Praze a zahájení devítiměsíčního kurzu permakultury
 6. Workshop vrbové stavby Lesní školka Šárynka Praha
 7. Workshop zelené střechy ZŠ Kuchyň, SK
 8. Úvodní kurz permakultury na Rusavě  a zahájení devítiměsíčního kurzu permakultury
 9. Pomoc s opravou slaměného Betléma o.s.Smrk
 10.  Schůzka se studenty FSS MU k přípravě založení Brněnské skupiny LETS
 11.  Instalace slaměného betléma a a úprava svahu na zahradě o.s. Smrk
 12.  Koncepce přeměny uhelny na klubovnu, společnou pro PermaNet a Smrk